Veileder for innføring av ny dronning i bisamfunn

Det finnes flere ulike metoder for å innføre en ny dronning, vi anbefaler å gå via en avlegger. Her forklarer vi kort innføring av paret dronning fra den kommer i posten fra oss til avlegger.