Prosjekt Honningfabrikken 2020

Vi bygger Norges, og kanskje til og med verdens mest høyteknologiske Honningfabrikk på Heier Gård - Hadeland. Her skal foredlingsprosessen av honning automatiseres og effektiviseres og hms for ansatte sikres.

Når Honningfabrikken kjører på full kapasitet, er målet å foredle 2,5 - 3 tonn honning om dagen. Dette skaper en ny næring der vi kan ta på oss leieslynging for andre birøktere.

Vår filosofi om å ta vare på natur, miljø og klima har vært viktig i planleggingsfasen. 
Vi jobber mot det mål at bygget skal bli klimanøytralt. Hvordan er det mulig?

Følg gjerne med på våre oppdateringer fra start til Honningfabrikken står klar til bruk. 

26.05.20

I uke 20 lot vi sålen herde mens tomten rundt fikk en polish. Det er planert og fylt på grus, anlagt en liten vei og parkering ved siden av bygget, strømlinjen er lagt ned i grunnen og det er ryddet opp i hagen etter vannrør ble skiftet. Vi har planlagt en liten oase i avslutning til bygget der biene vil trives godt. Dette blir presentert senere :)

I uke 21 kom stålet fra Andersen Blikk og Takservice. I planleggingsfasen vurderte vi både å bygge i stål og i tre. Vi valgte en kombinasjon, da vi ønsker tre utvendig. Det passer fint inn og harmonerer med andre bygg på gårdstunet vårt. Vi valgte stål som bærekonstruksjon, for å utnytte plassen maksimalt innvendig. Det gir også god 

lagringsplass på loftet. 

10.05.20

Det har skjedd mye de to siste ukene. Ringmuren ble støpt i uke 18, og i denne sitter festene til stålbuene som skal bære bygget. Ett lastebillass med isoporplater ble lagt ned. 4. mai fikk vi 15 cm snø, og dagen ble mindre produktiv. Dagen etter ble derimot 
1 km med varmesløyer og 3 tonn armering lagt ned. Torsdag i uke 19 ble plata støpt, og gulvet ble stålglattet. Betongen må nå herde en god stund før det skal legges epoxy.

Innimellom må beslutninger tas, og vi har endelig bestemt oss for type og farge på foldeporter og sandwichelementer. 

Tall for geeks:

  • 70 m3 betong

  • 12 betongbiler i skytteltrafikk fra Hønefoss til Heiertoppen

  • 15 cm dypt betongdekke

26.04.20

Denne uken er vann- og avløpsledning lagt ned, og høyden på tomten er på plass etter flere lass med stein og kult. Forskaling til ringmur er satt opp og vi ser nå hvor stort bygget faktisk blir.

20.04.20

07.04.20

Gravemaskin begynner å grave ut tomten
 

27.03.20

Det gamle skjulet på gården rives
 

13.03.20

Byggesøknad innvilges av kommunen
 

20.02.20

Innovasjon Norge meddeler at de ønsker å støtte bygging av Honningfabrikken