top of page
Dronningavl

For å maksimere utbytte av honning, er unge produktive dronninger avgjørende.

Vi anbefaler å bytte dronning hvert 2. år.

Birøkter Alexander avler frem dronninger både til eget bruk og til salg. Siden vi har størstedelen av bikubene våre på Hadeland, i renavlingsområde, avler vi kun frem Krainerdronninger. De blir paret på parrestasjon på Leirsjøen. 

Dronningene er klare for salg og innsetting i nytt bisamfunn tidligst fra uke 26.

Vi leverer kun dronninger til region C, les mer i Forskrift om birøkt på Lovdata

Bestilling av dronninger gjøres her

Les også vår veileder for innføring av ny dronning her.

Ved spørsmål, kontakt Alexander

Alexander@heierdurietz.no 

bottom of page