top of page
Bedriftskube

Honningen som kommer ut av kubene kan bedriften enten bruke selv, 

selge eller gi bort i gaver, alt etter kundens ønsker.

Vi produserer honningen ferdig tappet på glass med bedriftens etikett/design. 

Bier er svært nyttige for oss mennesker, og for vårt miljø. Flere og flere ønsker å hjelpe biene, for å sikre et godt biologisk mangfold og økt produksjon av norsk honning, som er blitt en mangelvare.  

Vi tilbyr næringslivet egne bedriftskuber, der de kan ha egne bier hos seg selv, røktet av oss, eller at deres bikube står plassert i en av våre bigårder. Vi skreddersyr løsninger som passer hver enkelt bedrift. 

Vi holder foredrag og driver opplysningsarbeid, og arrangerer kurs i birøkt og bearbeiding av honning.

bottom of page